Crea el teu pla de medicació personalitzat

CERCADOR DE MEDICAMENTS

Per garantir la confidencialitat del pacient, no es possible incloure aquí les seves dades personals. Podrà fer-ho manualment al document PDF generat mitjançant “Desa en format PDF”

Nom

Correu electrònic:

Data 19/01/2022

La informació continguda a la base de dades de medicaments s’actualitza periòdicament. Aquesta informació és de caràcter general i no pretén donar una recomanació específica sobre un tractament concret. El contingut s’ha d’entendre com una informació complementària que en cap cas ha de substituir l’atenció sanitària proporcionada per un metge o altres professionals sanitaris. Aquest document no és un prospecte, una fitxa tècnica del medicament, ni una prescripció mèdica.

Si no sou un professional sanitari i teniu dubtes sobre el vostre tractament, poseu-vos en contacte amb un metge o altre professional sanitari de referència abans de decidir fer una determinada acció que es basi en el contingut d’aquesta informació. Alternativament podeu trucar al 061 Salut Respon que està disponible les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.

Font: Infomed Pacientes. Euromedice Ediciones Médicas, S.L.

Disponible a: www.cedimcat.info

Ni el CedimCat ni Euromedice Ediciones Médicas, S.L. es faran responsables de qualsevol perjudici, directe o indirecte, de l’ús o mal ús de la informació disponible.

Per qualsevol comentari o suggeriment, podeu contactar amb nosaltres a través de cedimcat@cedimcat.info

L' informem que té a disposició el pla de medicació en diferents idiomes. Els podreu triar després de seleccionar el tipus d'impressió.
 • Es poden introduir les següents dades del pacient: nom i cognoms, la data de realització del pla, la data de la propera visita, el correu electrònic, i el telèfon.
 • En l’apartat de NOTES es pot escriure qualsevol altra informació que es consideri rellevant per al pacient.
 • En el cercador de medicaments es poden buscar els medicaments tant per nom comercial com per principi actiu.
 • Un cop seleccionat el medicament cal “clicar” AFEGIR AL PLA DE MEDICACIÓ i omplir les diferents caselles en funció de la pauta.
 • Es pot afegir si és necessari una fila en blanc (AFEGIR FILA). Aquesta opció és útil per exemple quan un medicament no està inclòs a la base de dades o es vulgui incorporar un suplement vitamínic o una planta medicinal.
 • Els medicaments, un cop inclosos en el pla de medicació, es poden reordenar (moure amunt o avall) en funció de les preferències. També es poden eliminar i tornar a introduir.
 • El pla de medicació es pot GUARDAR a l’ordinador des d’on s’està fent el pla (format txt) i es pot RECUPERAR per modificar-lo a posteriorment. Tota la informació s’emmagatzema només a l’ordinador de l’usuari.
 • El pla de medicació es pot IMPRIMIR en 4 formats diferents:
  • Pla estès: imprimeix el pla de medicació amb el quadre horari sencer en orientació horitzontal.
  • Pla compacte: imprimeix un quadre horari reduït amb els medicaments i només aquelles hores en que s’ha de prendre la medicació.
  • Pla horari estès: imprimeix tot el pla de medicació amb les hores del dia al cantó esquerra en format vertical i indicant quin medicament cal prendre en cada moment.
  • Pla horari compacte: imprimeix un quadre horari reduït només amb les hores que cal prendre els medicaments.
 • L’opció FITXES DELS MEDICAMENTS permet imprimir automàticament els medicaments inclosos al pla de medicació. En aquestes fitxes s’hi recull aquella informació que es considera més rellevant sobre cada medicament (indicacions, consideracions d’ús, efectes adversos i posologia).
 • En cas de dubtes o incidències contacteu amb nosaltres a través del següent correu electrònic:cedimcat@cedimcat.info.