facebook    facebook icon-bm-32-delicious   slideshare    “Mail”

Fonts d'informació biomèdica

Fonts d'informació biomèdica

La informació biomèdica es defineix com el coneixement explícit obtingut de la investigació científica, clínica o d’avaluació dels serveis sanitaris que es publica de manera formal o com articles científics a les revistes biomèdiques, com revisions sistemàtiques o narratives, guies de pràctica clínica o com informes d’agències d’avaluació. Aquest coneixement s’inclou dintre de les denominades fonts d’informació biomèdica (FIB) (1).

L’escenari actual mostra un increment important de la demanda d’informació biomèdica per prendre decisions a la pràctica clínica, però també hi ha un excés (overload) que genera dificultat per diferenciar les FIBs de qualitat. Aquesta situació obliga als professionals a conèixer FIBs, independents i objectives, amb un contingut de la informació estructurada segons la metodologia de la medicina basada en l’evidència i amb un cost assumible pel professional o la institució sanitària (2).

Clàssicament, les fonts d'informació es classificaven en primàries (revistes), secundàries (bases de dades) i terciàries (llibres). Actualment, l'escenari de les FIBs en biomedicina és molt més complex, degut principalment al desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i a la medicina basada en l’evidència, generant el desenvolupat de múltiples recursos biomèdics de forma que la classificació i sistematització es fa difícil si s'utilitzen els conceptes clàssics. Recentment Haynes (3,4), ha proposat un nou model de classificació denominat model de les "5 S" (Figura 1.), que amb una estructura piramidal, classifica les fonts d'informació qualitativa i quantitativament. Així, en la base de la piràmide, s'inclouen els articles originals o estudis (antigues fonts primàries) i en la part superior els sistemes denominats intel·ligents o informatitzats per a la presa de decisions, que responen a preguntes clíniques amb informació analitzada, sistematitzada i sintetitzada segons la metodologia de la medecina basada en l'evidència.

piramidehaynesFigura 1. Piràmide d'Haynes


El model de la "5 S" és el més avançat i acceptat per a la classificació de fonts d'informació en qualsevol àrea de coneixement de la biomedicina. Es classifica en cinc nivells:

  • El primer nivell denominat "Estudis" inclou recursos que indexen els articles biomèdics originals com per exemple: PubMed, PubMed Clinical Queries, CINALH, EMBASE i OVID.
  • El segon nivell "Síntesi" inclou recursos en els quals s'indexen i publiquen revisions sistemàtiques com la llibreria Cocrhane Plus i Guies de pràctica clínica.
  • El tercer inclou les bases tipus sinopsi: s'inclouen resums estructurats d'articles originals: BMJUPDATES, EVIDENCE-BASED MEDICINE, BANDOLIER, i també butlletins i Informes d'avaluació de medicaments realitzats per comunitats autònomes i Hospitals, Agències Reguladores (EPARs de l'EMEA i informes de la FDA).
  • Al quart, l'apartat de sumaris, inclou revisions sistemàtiques i resums col·lectius sobre una patologia o tractament, amb recomanacions per a l'ajuda a la presa de decisions, constitueixen bàsicament les que es classificaven de forma clàssica com a fonts secundàries de medecina basada en l’evidència. En destaquen UPTODATE, DYNAMED, TRIDATABASE, llibre electrònics i portals d’àrees de coneixement epecífics farmacològics: interaccions, efectes adversos, lactància i medicaments, embaràs i medicaments i altres.
  • Sistemes és el cinquè i últim nivell, on s'inclouen programes intel·ligents per a la presa de decisions, com bases de dades que resolen qüestions clíniques realitzades activament per l'usuari, sistemes de prescripció electrònica i sistemes d'ajuda vinculats a la història electrònica. Com a exemple: ATTRACK, FISTERRA preguntes clíniques, Clinical Knowledge entre d’altres.

Una relació de FIB classificades segons la piràmide de Haynes seria:

A. ESTUDIS

PubMed: base de dades en anglès que indexa múltiples revistes en diferents idiomes, però bàsicament en anglès, amb el resum del article. Gratuïta.

PubMed Clinical Queries: eina de PubMed que permet realitzar cerques dirigides a estudis clínics i revisions sistemàtiques. Gratuïta.

Embase: base de dades en anglès de l’editor ELSEVIER, més àmplia que PubMed, que indexa múltiples revistes en diferents idiomes amb el resum de l’article. Es necessita subscripció amb pagament.

Ovid: plataforma de l’editor Wolters Kluwer que inclou PubMed i altres recursos propis que indexen revistes amb el resum dels articles. Es necessita subscripció amb pagament.

Cinhal (The Cumulative Index to Nursing & Allied Health): base de dades en anglès, de l’Editor EBSCO, que indexa múltiples revistes, sobre tot d’infermeria, en diferents idiomes amb el resum de l’article. Es necessita subscripció amb pagament.

B. SÍNTESI

Cochrane Plus: base de dades amb assaigs clínics, revisions sistemàtiques i meta-anàlisis. Accés gratuït parcial a una part del contingut, traduït al castellà, finançat pel Ministeri de Sanitat.

PubMed: part del PubMed que inclou exclusivament revisions sistemàtiques: linkar a Clinical Queries, introduir el terme a Find Systematic Reviews.

Ovid : part d’ Ovid que inclou exclusivament revisions sistemàtiques i meta-anàlisis: accedir a la base de dades CDRS (Systematic Reviews) o introduir i seleccionar en límits “Systematic Reviews”. Es necessita subscripció amb pagament.

Embase: part de l’Embase que inclou exclusivament revisions sistemàtiques i meta-anàlisis. Considerar els límits de MBE: Cohrane review o Systematic Reviews o Meta-analysis. Es necessita subscripció amb pagament.

Portal d’Evidències: portal de la Biblioteca Virtual en Salut de l’OMS, que inclou: revisions sistemàtiques, avaluacions econòmiques i guies de pràctica clínica (GPC). En castellà i gratuïta.

Guies de Pràctica clínica (GPC):
 enllaç, de la pàgina Web de Rafael Bravo, que indexa múltiples entrades a GPC. En castellà i gratuïta.

Informedhealthonline: Portal d’evidència per a pacients del “Institute for Quality and Efficiency in Health Care” que pertany al Sistema sanitari alemany. És un organisme independent. En anglès i gratuït.

C. SINOPSI

EPC Reports- Agency for Healthcare Research and Quality: portal del Departament of Heatlh and Human Services d’EEUU que inclou resums d’evidència en biomedicina. En anglès i gratuït.

Evidence Updates: portal d’evidència del BMJ Knowledge a Evidence Center. En anglès i gratuït.

Evidence-Based Medicine: enllaç a la revista del mateix títol, en anglès amb subscripció de pagament.

ACP Journal Club: revista d’evidències dirigida a pacients de l’American College of Physicians. En anglès i amb pagament.

Bandolier: portal independent, britànic sobre evidències. En anglès i gratuït.

Informes d’avaluació de centres autonòmics i hospitals: enllaç del Grup GENESIS (Grupo de Evaluación de Novedades, Estandarización e Investigación en Selección de medicamentos) que indexa a diferents informes d’avaluació de medicaments. En castellà i gratuït.

EPARs for authorised medicinal products for human use: portal de l’EMEA (European Medicines Agency). Accés a informes d’avaluació. En anglès i gratuït.

Center for Drug Evaluation and Research (CDER): portal de la FDA d’avaluació de medicaments En anglès i gratuït.

Boletines farmacoterapéuticos: enllaç que indexa a diferents butlletins nacionals independents de les diferents comunitats autònomes. Gratuït.

D. BUTLLETINS INTERNACIONALS

WeMerec (Welsh Medicines Resource Centre): butlletí britànic, independent que revisa patologies. En anglès amb subscripció i gratuït.

NPS RADAR: butlletí independent d’avaluació de fàrmacs del National Prescribing Service australià. En anglès amb pagament.

RDTC (Regional Drug & Therapeutics Centre): butlletí del NHS de fàrmacs. En anglès i gratuït.

New Zealand Evidence-based Health Care Bulletin: butlletí independent de Nova Zelanda. En anglès i gratuït.

Prescrire: revista francesa independent amb revisions crítiques de fàrmacs. En francès i amb pagament.

E. SUMARIS

UpToDate: base de dades que revisa patologies (epidemiologia, diagnòstic, tractament) amb la metodologia de la medicina basada en proves. En anglès i es necessita subscripció amb pagament.

Tripdatabase: base de dades que revisa patologies i medicaments, sense subscripció. En anglès i amb accés lliure.

DynaMed: base de dades que revisa patologies (epidemiologia, diagnòstic, tractament). En anglès i es necessita subscripció amb pagament.

F. LLIBRES ELECTRÒNICS

Harrison online: enllaç al llibre, sense subscripció. En anglès i gratuït.

Merck manual: enllaç al llibre, sense subscripció. En anglès i gratuït.

G. RECURSOS ESPECÍFICS

Interacciones de medicaments.

Lactància i medicaments:
 portal de fàrmacs i lactància. En castellà i gratuït.

H. SISTEMES

ATTRACT: portal britànic. Índex de preguntes amb la seva resposta. En anglès i gratuït.

Clinical Knowledge: compendi d’evidències sobre els efectes de les intervencions clíniques. Subscripció amb pagament.

Health Services Technology Assessment Texts (HSTAT): recurs electrònic amb utilitat a la presa de decisions sanitàries. En anglès i gratuït.

PIER (Physicians' Information and Education Resources): recurs de l´American College of Physicians, amb resums de l’evidència actual. En anglès i gratuït.

CEDIMCAT: Centre d’Informació de Medicaments de Catalunya. Preguntes terapèutiques. Resolució de consultes de forma activa. En català y castellà. Part d’accés lliure i part d’accés amb prèvia subscripció. Gratuït.

Fisterra: portal d’atenció primària. Preguntes clíniques i consultes resoltes. Part gratuïta i part de continguts amb subscripció.

Cal considerar que aquesta relació de FIBs és una relació dinàmica, que pot disminuir o incrementar-se amb el desenvolupament de nous recursos o amb la pèrdua d’altres.

Bibliografia

  1. R. Bravo. La gestión del conocimiento en Medicina: a la búsqueda de la información perdida Anales Sis San Navarra 2002; 25 (3): 255-272.

  2. Juárez Giménez JC. Gestión de información de medicamentos: de la búsqueda a la gestión de la información. Aten Farm 2006; 8 (6): 331-2.

  3. Haynes RB. Of studies, summaries, synopses, and systems: the ‘‘4S’’evolution of services for finding current best evidence. [editorial]. ACP Journal Club 2001;134: A11–13, Evidence-Based Medicine 2001;6:36–8.

  4. Haynes RB. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems:the "5S" evolution of information services for evidence-based health care decisions. ACP J Club. 2006:145(3):A8

Autor del document

Joan Carlos Juárez Giménez
CIM Servei de Farmàcia
Hospital Universitari Vall d'Hebron

Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona.
 
 Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.