facebook    facebook icon-bm-32-delicious   slideshare    “Mail”

Taula-resum de les insulines disponibles al mercat

Introducció

Es disposa en el mercat d’una gran varietat d’insulines amb diferents perfils farmacocinètics, gran varietat de sistemes d’administració, i diverses marques comercials. Això facilita la confusió entre elles i possibles errors de medicació. Per tal de prevenir-los és important conèixer els diferents tipus d’insulina, així com les característiques de cada una d’elles.

Les insulines es classifiquen segons la seva estructura en: insulines humanes i anàlegs d’insulina. D’altra banda segons la seva farmacocinètica en insulines d’acció ràpida, intermitja, perllongada. També es disposa de mescles d’insulines amb característiques farmacocinètiques mixtes. Les característiques farmacocinètiques de les insulines són les que condicionen el seu ús en la pràctica clínica. Es defineixen en el seu l’inici d’acció, el pic o efecte màxim i la duració de l’acció. Les diferències en la farmacocinètica determinen els règims d’administració i la posologia.

  • inici d’acció: inici de l’efecte de la insulina
  • efecte o pic màxim: temps que tarda en assolir la màxima concentració o màxim efecte
  • duració de l’acció: període de temps en el que es manté l’efecte de la insulina.
  Inici Màxim Fi
Insulina Lispro 0h-15' 40'-60' 2-5 h
Glulisina  0h-15' 40'-60' 2-5 h
Insulina Aspart 5-15' 1-2 h 3-5 h
Insulina soluble (regular) 1/2 h 1-3 h 8 h
Insulina isofànica NPH 1-2 h 5-7 h 12-18 h
Insulina Glargina 1,5-4 h   20-24 h
Insulina detemir 1,5-4 h   Fins a 24 hores segons la dosi
Ràpida/NPH 30 1/2h 2-8 h 24 h
Aspart/Aspart protamina 10'-20' 1h-4h 24 h
Lispro/lispro protamina 15' 40'-1,5 h 15h

Hi ha diferències entre les insulines ràpides (humanes) i els anàlegs d’insulina ultraràpids (lispro i aspart) pel que fa a l’inici d’acció. La insulina humana té un inici més lent i per això s’ha d’administrar mitja hora ABANS de la ingesta, mentre que els anàlegs es poden administrar just ABANS O DESPRÉS del menjar.

Conservacióen frigorífic. Un cop obert l’envàs es pot mantenir a temperatura ambient per evitar el dolor en l’administració fins un màxim de 4 a 6 setmanes segons el producte.

Com evitar o reduir errors amb les insulines: per tal de reduir el risc d’errors de medicació en l’ús de les insulines cal conèixer bé les diferents insulines existents al mercat i entendre les diferències entre elles. També és important que el pacient estigui ben informat sobre la insulina o insulines que utilitza i també sobre l’ús correcte del dispositiu amb programes educacionals i mitjançant seguiment farmacoteraopèutic en la dispensació.
A la pàgina web del “Instituto para el uso seguro de los medicamentos”, delegación Española del Institute for safe Medication Practices” (ISMP) , trobareu un document anomenat: “Prácticas para mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo” (2007), on es recullen alguns dels errors més freqüents detectats amb insulines i les possibles pràctiques de prevenció.

Taula-resum de les insulines i els anàlegs

Amb el propòsit de facilitar el coneixement de les diferents especialitats d’insulines, la seva composició i els diferents dispositius injectables, s’han recollit en aquestes taules, agrupats segons la seva cinètica d’acció, les insulines i els seus anàlegs disponibles en elmercat.


pdfTaula insulines i anàlegs (taula completa):


imatge taula        imatgeinsulinesintermitges

pdfInsulines ràpides                           pdfInsulines intermitges


imatgeinsulinaslentas       imatgeinsulinasbifasicas
pdfInsulines lentes                                     pdfInsulines bifàsiques

Autor del document

Luis Mendarte Barrenechea
Servei de Farmàcia
Hospital Universitari Vall d'Hebron

 

Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona.
 
 Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.