facebook    facebook icon-bm-32-delicious   slideshare    “Mail”

Utilització de medicaments en la gent gran

1. Introducció

El procés d’envelliment pot modificar el comportament dels medicaments en l’organisme si es compara amb l’adult jove, aquest fet implica que cal tenir precaucions especials en els malalts ancians a fi de que els tractaments farmacològics siguin segurs i eficaços.

El malalt geriàtric pot patir diferents malalties agudes i cròniques al mateix temps, aquest fet pot condicionar la necessitat d’haver d’utilitzar diferents fàrmacs a l’hora. Es ben conegut que quan s’esdevé aquest fet, el risc de que es produeixin interaccions o reaccions adverses medicamentoses augmenta. Per tant cal ser molt acurats en el seguiment dels malalts per prevenir aquestes situacions indesitjables.

Els medicaments es comporten en la gent gran de manera diferent que en la població més jove i d’altra banda sovint un mateix malalt pren més d’un medicament a l’hora. Això obliga a establir una sèrie de normes que facilitin l’administració, seguiment i compliment dels tractaments de forma que s’aconsegueixi’n els objectius proposats de forma segura i eficaç.

2. Recomanacions generals

 • interaccionsEviti tenir medicaments que no ha de prendre. Cal seguir exclusivament el tractament indicat pel seu metge. En cas que per símptomes menors utilitzi medicaments automedicats sempre haurà de demanar consell al seu metge o farmacèutic, explicant tots els medicaments que formen part de la seva pauta terapèutica.
 • Cal tenir en compte que si també es segueixen tractaments amb productes naturals, cal informar-ne al seu metge o farmacèutic ja que aquests productes tenen activitat farmacològica i per tant poden afectar el tractament de base instaurat.
 • Ha de conèixer els medicaments que pren, per tant cal que disposi d’un llistat de tots els fàrmacs on hi figuri el nom, el motiu pel que se l’hi administra , quina dosi utilitza amb quina freqüència, quan va començar el tractament i fins quan l’ha de seguir. Li pot servir d'ajuda el Pla de Medicació que li ofereix el CedimCat.
 • Si els medicaments no són administrats per una infermera cal que conegui exactament la tècnica d’administració. Això implica probablement que necessitarà una formació específica segons els medicaments, per exemple li caldrà saber tècniques d’administració de medicaments inhalats o per via subcutània etc. En cas que tingui dubtes de la tècnica d’administració cal que ho pregunti al personal sanitari ( metge, infermera o farmacèutic), ja que l’èxit del tractament pot estar compromès per una mala tècnica d’administració.
 • Cal considerar el moment del dia en que es prenen els fàrmacs. Si no se l’indiqués clarament quan ha de prendre els medicaments demani-ho. Pot ser que no sigui indiferent prendre’ls al matí o a la nit , degut a que per exemple es busqui que l’acció farmacològica es produeixi preferentment en un moment determinat del dia (medicaments per l’insomni abans d’anar a dormir) o bé al contrari, perquè precissament es vulgui evitar algun efecte indesitjable (exemple: evitar l’administració dels diürètics al vespre per no haver d’aixecar-se a anar al lavabo durant la nit )
 • Si condueix, manipula màquines o estris de cuina, pregunti si el medicament que li han prescrit li pot afectar l’estat d’alerta o habilitat manual.
 • Quan inicia o finalitza un tractament cal estar especialment alerta per l’aparició de possibles efectes adversos o interaccions entre medicaments . Cal consultar sempre al personal sanitari indicant sempre tots els medicaments i productes que formen part del seu tractament.

3. Conservació i emmagatzematge dels medicaments

 • Cal respectar les condicions de conservació recomanades pel laboratori que comercialitza el medicament.
 • Dediqui un espai segur per guardar els medicaments on els nens no hi puguin accedir. Si un medicament s’ha de conservar en nevera disposi també un lloc adient, segur i específic.
 • No acumuli medicaments, probablement se li caducaran al seu domicili i només li serviran per confondre’l. En el cas de tractaments crònics (que recullen les receptes al CAP cada 2 o 3 mesos) no retirin tots els envasos de medicaments de cop a la farmàcia, sinó a mesura que els vagi necessitant. És possible que se li modifiqui el tractament i que llavors hagi de llençar els medicaments sobrants.
 • Tingui en compte la caducitat de les formes farmacèutiques que han de ser reconstituïdes, es a dir, medicaments que es presenten com a pols amb el que cal fer una solució o suspensió, també amb col•liris, formes orals líquides etc. Pensi que una vegada obert l’envàs per primera vegada el període de validesa que marca el laboratori és més curt que la data de caducitat que aparaix a l’envàs. Anoti per tant el dia que el va obrir a l’envàs indicant fins quan pot fer servir el medicament seguint les instruccions del prospecte, i conservi’l en nevera (a no ser que s’indiqui el contrari). D’aquesta manera disminuirà el risc de contaminació microbiològica.

4. Administració dels medicaments

 • Eviti manipular els medicaments. Si li cal fraccionar o polvoritzar comprimits, obrir càpsules, etc. consulti si existeixen formes farmacèutiques alternatives que li facilitin l’administració com són xarops, solucions orals, suspensions, gotes etc.
 • En cas que hagi de manipular forçosament, consulti si en realitat ho pot fer. Aquest missatge és especialment important pels malalts amb dificultats de deglució o portadors de sondes enterals. Les formes farmacèutiques d’alliberació controlada o retard en principi no es poden manipular, a no ser que estiguin ranurades.
 • Si utilitza formes farmacèutiques líquides (xarops, solucions o suspensions orals) no utilitzi culleres domèstiques per prendre mida dels volums a administrar. Utilitzi els dispositius dosificadors (culleres ranurades, xeringues orals, etc.) que normalment s’inclouen dins dels envasos dels medicaments.
 • Si utilitza pegats, no els talli,etc. Ja que podria modificar els mecanismes d’alliberació del medicament i induir efectes no desitjables del fàrmac.
 • Si el malalt es portador de sonda enteral cal que se’l informi de les mesures higièniques a seguir i dels sistemes de neteja de les sondes, de si els medicaments es poden administrar per la sonda i de com manipular-los per administrar-los, de si pot barrejar diferents fàrmacs en una sola toma, de l’ordre en l’administració dels diferents medicaments que pren, i de les mesures higièniques de neteja de la sonda una vegada administrats els fàrmacs.
 • Consulti el document: Administració de medicaments en persones amb dificultat per deglutir.

5. Medicaments i aliments

 • cubiertosHabitualment pot administrar els medicaments amb els menjars. Això en principi te dues avantatges, d’una banda pot millorar la tolerabilitat perquè pot emmascarar sabors desagradables, i per un altre costat l’ajuda a fer un millor compliment del tractament.
 • De vegades es recomana prendre els fàrmacs fora dels àpats, aquest fet es justifica a fi d’evitar interaccions entre els medicaments i els aliments o bé per afavorir el procés d’absorció indispensable per obtenir l’efecte terapèutic. Pensi que les begudes que pot utilitzar com a vehicle d’administració també estan sotmeses a aquestes restriccions, no és el mateix l’aigua, la llet o els sucs de fruita.

Pot consultar el document: Com poden afectar els aliments al nostre tractament farmacològic?

6. Horaris i freqüència d'administració

 • Cal complir exactament amb els horaris d’administració dels medicaments. Recordi que li poden dir que prengui els medicaments segons una freqüència horària (per exemple cada 8 hores, o cada 12 hores), això vol dir que haurà de ser estricte i tenir en compte les hores del rellotge. És el cas per exemple d’alguns antibiòtics i d’altres medicaments. En aquest cas el que es pretén es que l’interval entre tomes sigui idèntic. Per contra se li pot recomanar que associí la toma de medicaments als àpats, en aquest cas el fet de mantenir els intervals de forma exacta no és tan important i facilita el compliment del tractament.
 • Si es presenta una situació adversa: nàusees, vòmits, somnolència, li costa més dormir, inestabilitat, caigudes, incontinència, restrenyiment, diarrea, erupcions cutànies etc, que considera pot estar relacionada amb el tractament farmacològic demani si pot suspendre de forma sobtada el tractament.
 • En cas que es descuidi una dosi cal saber la conducta a seguir: si l’ha de prendre fora de temps, en quin interval, o bé si pot obviar la dosi descuidada. Tot dependrà del tractament que s’està seguint i per tant cal demanar en cada cas en el moment de l’oblit de la dosi, o bé preguntar per aquests aspectes a l’inici del tractament quan se li dona tota la informació pertinent.
 • Si s’ha suspès un tractament o no s’ha seguit de la manera que se li va indicar cal que n’informi al metge, no amagui aquest tipus d’informació. Si ho fa pensi que pel seguiment i control del tractament són dades fonamentals que poden desorientar el metge i només el poden perjudicar.
 • En cas que la pauta terapèutica sigui molt complexa , perquè pren molts medicaments a horaris molt diferents i creu que aquest fet l’impedirà seguir amb rigor el tractament, demani al seu farmacèutic, infermera o metge eines o estris per organitzar-se i planificar físicament la seva medicació. Existeixen sistemes que afavoriran la seguretat impedint que cometi errors, com per exemple, un pla de medicació individualitzat que pot tenir a casa en un lloc visible i el Sistema Personalitzat de Medicació que és un sistema que permet tenir medicació diària disposada en envasos especialment dissenyats per evitar confusions i facilitar el compliment del que s'ha prescrit. Hi ha varies farmàcies que estan adherides a aquest servei. (Pot trobar més informació sobre aquest tema a l'enllaç del col.legi de farmàceutics de Barcelona)
   
  pm 1

Consulti el document: Consells per l'organització de la presa de medicaments 

Altres documents relacionats amb aquest tema

Automedicació. Què és l'automedicació responsable: consells per fer un bon ús dels medicaments sense recepta.

Administració de medicaments en persones amb dificultat per deglutir. Consells per administrar medicaments a persones amb dificultats per empassar sòlids o líquids.

Consells per l'organització de la presa de medicaments. Document d'ajuda per organitzar la presa de medicaments de la manera més senzilla possible però obtenint el màxim benefici del tractament.

Com poden afectar els aliments al nostre tractament farmacològic? 

Autor del document

Carles Pardo Gracia
Servei de Farmàcia
Hospital General de Granollers

Bibliografia consultada

 1. American Society of Consultant Pharmacists. Seniors at risk: designing the system to protect aAmerica’s most vulnerable citizens from medication related problems. www.ascp.com accedida Setembre 2008
 2. Agency for Heathcare Reseach and Quality. Ways you can help your family prevent medical errors! www.ahrq.gov accedida Setembre 2008.
 3. Centro nacional de información sobre la salud de la mujer. Envejecer bien, vivir bien. http://www.4woman.gov/espanol/mayores/medicina/index.cfm?style=large#top . Accedida Setembre 2008
Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona.
 
 Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.