facebook    facebook icon-bm-32-delicious   slideshare    “Mail”

Medicaments i alletament matern

Consideracions generals

 • La majoria de medicaments que s'administren a la mare poden passar a la llet i ser ingerits pel nen.  
 • No hi ha dubte que la llet materna és el millor aliment per al nadó, però si la mare està tractant-se amb medicaments, podria ser necessari recórrer a la lactància artificial, que també pot cobrir totes les necessitats del nadó. 
 • Les mares lactants han d’evitar l'automedicació per prevenir efectes adversos en el nen.
 • S’ha d’interpretar amb molta precaució la informació disponible a Internet sobre lactància i medicaments. Sempre és millor preguntar a un professional sanitari.

1. Per què és convenient la lactància materna?

L’alletament matern té uns avantatges indiscutibles tant per al nen com per a la mare que inclouen:

 • Increment del vincle afectiu entre tots dos.
 • Afavoreix les defenses del lactant i disminueix la incidència de diarrees, infeccions i al·lèrgies.
 • Disminueix el risc de mort sobtada en el lactant.
 • Disminueix el risc de càncer de mama i la obesitat en la mare.
 • La composició de la llet materna va variant en cada etapa per adaptar-se ales necessitats del desenvolupament del nadó.

2. Quines precaucions ha de considerar la mare que dóna el pit al seu fill abans de prendre un medicament?

Tal com ja feien durant l'embaràs, les mares lactants han d’evitar l'automedicació, per impedir que es produeixin efectes adversos en el nadó. Els medicaments que s'administren a la mare poden, teòricament, passar a la llet i ser ingerits pel nen.
En principi, les mares lactants han de fer servir només els fàrmacs que siguin estrictament necessaris i cal evitar l’automedicació, fins i tot amb alguns medicaments que en altres circumstàncies es prenen sense recepta per tractar símptomes banals com refredats, tos o d’altres. El metge valorarà el risc potencial en cada cas concret, així com la dosi i la durada del tractament i decidirà el règim terapèutic més adequat.

3. Com pot arribar el medicament al lactant?

Els medicaments són absorbits al tub digestiu i es distribueixen per tot l’organisme, inclosa la llet materna. En la majoria dels casos, els medicaments s'excreten per la llet en quantitats massa petites per afectar al nadó, però en alguns casos poden arribar a ser perjudicials.  Cal anar amb compte amb els medicaments tòpics, que poden absorbir-se per la pell de la mare i arribar a la llet materna, o bé arribar al nadó directament a partir de les mans de la mare o de la pell si s’apliquen a la zona del pit. Per aquest motiu és important una bona higiene de les mans i de la pell del pit abans de l’alletament. La quantitat de medicament que s’excreta a la llet materna depèn de molts factors. En cas de necessitat d’un medicament per part de la mare, es pot mantenir l’alletament matern intentant actuar sobre aquests factors. Així per exemple es pot recórrer a tractaments tòpics amb escassa absorció cutània o espaiar al màxim l’administració del medicament amb les hores d’alletament. De tota manera, és el metge qui ha de donar la recomanació més adequada en cada cas particular. 

4. Quin efecte té el medicament en el lactant?

El medicament arriba al nen per via oral i passa a la resta del tub digestiu. Segons el fàrmac pot tenir un efecte local, alterant la flora intestinal del nadó o bé absorbir-se passant a la sang i generant un efecte farmacològic semblant al de l’adult. En altres ocasions, pot ser que el medicament en qüestió no arribi a ser perjudicial, però pot donar un gust desagradable a la llet que faci que el nadó la rebutgi. Per això, és imprescindible el consell mèdic o farmacèutic abans de prendre qualsevol medicament.

5. Tots els medicaments poden afectar al lactant?

No tots els medicaments poden afectar el lactant. Alguns no s’absorbeixen, altres arriben a concentracions molt baixes i altres són totalment innocus, com per exemple la insulina que s’administra la mare diabètica. Per això hem d’acceptar les recomanacions del metge quan prescriu un medicament compatible amb la lactància.

6. Hi ha medicaments que poden alterar la producció de llet materna?

Alguns medicaments poden alterar la quantitat de llet secretada, poden augmentar, disminuir o, fins i tot, suprimir-la. De fet, quan s’opta per la lactància artificial sovint s’utilitzen medicaments, com per exemple la cabergolina, per accelerar la supressió de la producció de llet materna. Altres medicaments poden augmentar-la. La decisió de prendre aquests medicaments sempre s’ha de fer sota la prescripció d’un metge.

7. Puc trobar informació a internet sobre si un medicament es pot prendre amb l'alletament?

Existeixen diverses pàgines web amb informació sobre fàrmacs i lactància, però sempre s’ha d’interpretar amb molta cura i no deixar de consultar el seu metge o farmacèutic. Hem de recordar que la informació més fiable és la que editen els portals de les organitzacions sanitàries.

8. Puc prendre plantes medicinals durant la lactància?

Les plantes medicinals, tant d’herbolari com de preparats fitoterapèutics, s’han de considerar com a medicaments, per això es recomana evitar l’automedicació amb aquests preparats.

9. És compatible l'homeopatia amb la lactància materna?

En principi, la composició dels medicaments homeopàtics (dilucions de fàrmacs de molt baixa concentració), fa que sigui poc probable l’aparició de cap efecte advers en el nen. De tota manera sempre cal estar alerta a l’aparició de qualsevol reacció inesperada i prendre les mateixes mesures que quan s’administra qualsevol medicament compatible amb la lactància materna.

10. Què passa si s'ha d'aturar l'alletament matern per l'administració necessària d'un medicament incompatible amb la lactància?

Tot i que l’alletament matern té uns beneficis inqüestionables, no cal angoixar-se desproporcionadament si finalment aquest no és possible. Actualment els laboratoris fabricants de llets infantils disposen d’una amplia gamma de productes que s’adapten perfectament a les necessitats específiques de cada etapa. D’altra banda el desenvolupament de l‘afectivitat no depèn només de l’alletament matern i es pot aconseguir igualment amb la lactància artificial.

Alguns medicaments considerats segurs durant la lactància

 • Paracetamol
 • Amoxicil·lina
 • Captopril
 • Codeïna
 • Dipirona magnèsica o metamizol
 • Prednisona

Alguns medicaments incompatibles amb la lactància

 • Amiodarona
 • Citostàtics (quimioteràpia)
 • Fenitoïna
 • Liti
 • Radiofàrmacs

Bibliografia consultada

 1. Thomas W. Hale. Medication’s and Mother ‘s Milk. Ed 2008. Pharmasoft Publishing.
 2. Fármacos y compatibilidad con la lactancia materna. Academia Americana de Pediatría. disponible en : http://aappolicy.aappublications.org/policy_statement/index.dtl (consultat gener 2009).
 3. MJ Cabañas, JC Juárez, M Oliveras, E Hidalgo, C Barroso. Fármacos y lactancia. Archivos de Pediatría 2000; 51 (4): 233-37.

Autor del document

Juan Carlos Juárez
CIM Servei de Farmàcia
Hospital Universitari Vall d'Hebron

 

Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona.
 
 Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.