facebook    facebook icon-bm-32-delicious   slideshare    “Mail”

Consells per l'organització de la presa de medicaments

Introducció

interaccionsA partir de certa edat, és relativament freqüent que es prenguin, com a mitjana, entre tres i sis medicaments per dia de manera crònica. Aquest fet fa que alguns dels malalts no compleixin amb el seu tractament, de manera que la seva malaltia progressa o no es produeix la millora esperada. 
Una de les causes més freqüents d’incompliment és que el malalt no veu la manera de fer compatible tota la presa de medicaments amb la seva activitat quotidiana. Altres vegades, el malalt, simplement, se n’oblida.

Es defineix com malalt polimedicat el que pren 5 o més medicaments, de forma continuada, durant un període igual o superior a 6 mesos. No hi ha dubte que l'ancià constitueix el malalt polimedicat típic, encara que els consells esmentats es poden aplicar a qualsevol pacient polimedicat. A més, la gent gran és més susceptible de patir efectes secundaris i interaccions que la gent jove.

Aquest document pretén proporcionar als malalts o als seus cuidadors una ajuda a per organitzar la presa de medicaments al llarg del dia de la manera més senzilla possible però a l’hora obtenint el màxim benefici del seu tractament. 

Consells i recomanacions per organitzar correctament la presa de medicaments:

1. Conegui el seu tractament

Un malalt informat és un malalt més complidor. 
El malalt o el cuidador han de conèixer:

 • Què és el que pren
 • Quan de temps ha de prendre-ho
 • Com ha de prendre-ho:
  • Amb aliments o sense
  • Si es pot partir o triturar o bé ha de prendre-ho sencer
 • Les reaccions adverses més freqüents del medicament i què ha de fer si es presenten
 • Les interaccions importants amb la resta de medicaments que està prenent. 

Tota aquesta informació la trobarà al prospecte del que acompanya al medicament.   prospecto
Consulti també altres documents relacionats del nostre web:
Com poden afectar els aliments al nostre tractament farmacològic?
Medicaments desaconsellats en cas de dieta sense sal

2. Elabori un pla de medicació personalitzat

El pla de medicació personalitzat és una llista detallada de tota la medicació (medicaments amb o sense recepta, vitamines i compostos d’herbolaris) que pren un pacient amb el nom comercial, la dosis, la durada del tractament, i les hores d’administració. És una eina útil tant pel metge com pel farmacèutic ja que d’aquesta manera se sap tota la medicació que es pren i s’eviten duplicitats de medicaments i possibles interaccions farmacèutiques.
medecinescalendaristock petitaEl CedimCat els ofereix una eina per fer aquesta llista:  Pla de medicació. 

Demani ajuda als seus familiars o al seu farmacèutic per construir el pla de medicació. Si ho prefereix també pot anotar-ho a mà sobre una plantilla en blanc.

3. Tingui una "farmàcia de capçalera"

Comprar la medicació sempre a la mateixa farmàcia pot facilitar que el farmacèutic conegui tot l’historial mèdic del pacient i pugui fer un correcte seguiment del tractament prescrit, evitant duplicacions i interaccions de medicaments i adaptant els consells genèrics a la realitat d’un malalt concret.

                cruz farmaciapharacist-half

4. Simplifiqui els horaris d'administració

Es recomanable que aquests coincideixen amb els àpats, abans o desprès d'acord amb les instruccions especifiques d’administració, ja que d’aquesta manera és menys probable que s’oblidi la medicació, es a dir:

                     calendaricubiertos

 • Cada 6 hores: esmorzar, dinar, berenar i desprès de sopar.
 • Cada 8 hores: esmorzar, dinar i sopar.
 • Cada 12 hores: esmorzar i sopar
 • Una vegada al dia: esmorzar, dinar o sopar, sempre d’acord amb les instruccions especifiques d’administració.
 • Si febre o en cas de dolor, es fonamental preguntar al metge quin es l‘interval i la dosi màxima diària. 

Hi ha excepcions a tenir em compte com es el cas dels antibiòtics amb les quals es molt important respectar els intervals d'administració així com la durada del tractament. També els antineoplàsics (medicaments pel tractament del càncer) i altres medicaments que requereixen precaucions especials per la seva administració. Per això, es molt important ensenyar el pla de medicació personalitzat a la farmàcia, per tal de que, en cas necessari, el farmacèutic hi pugui incloure anotacions especials.

5. Intenti simplificar les pautes terapèutiques

Demani ajuda al metge per simplificar el seu tractament (amb formulacions que redueixin el número de preses al dia. No sempre pot ser possible, però si ho és, resulta més fàcil seguir el tractament.

6. Utilitzi un Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD)

Actualment hi ha oficines de farmàcia que ofereixen al pacient la possibilitat d'accedir a la medicació diària disposada en envasos especialment dissenyats per evitar confusions i facilitar el compliment del que s'ha prescrit. A continuació s’adjunten uns links amb informació relacionada amb aquest servei:

Col.legi oficial de farmacèutics de Barcelona / SPD
Generalitat de Catalunya

L’organització de la medicació per tal de facilitar el compliment del tractament i l’adherència al mateix és un factor important que contribueix a la salut i al benestar dels pacients polimedicats.

Davant qualsevol dubte, consulti al seu metge o farmacèutic.

Bibliografia consultada

 • Chumney EC, Robinson LC. The effects of pharmacist interventions on patients with polypharmacy. Pharmacy Practice 2006;4(3):103-109.
 • Rollason V, Vogt N. Reduction of polypharmacy in the elderly: a systematic review of the role of the pharmacist. Drugs Aging 2003;20(11):817-32.
 • Dominguez Camacho JC, Berenguer Frohner B, Molina-Lopez T, et al. Modificacion de la calidade de vida de pacientes polimedicados mediante atencion farmaceutica. Farmacia de Atencion Primaria 2005;3(1):11-15.
 • Adherencia al tratamiento en el paciente anciano. Inf Ter Sist Nac Salud 2004;28:113-120.
 • Leal Hernandez M, Abellan Aleman J, Casa Pina MT, Martinez Crespo J. Paciente polimedicado: ¿conoce la posologia de la medicacion?, ¿afirma tomarla correctamente? Atencion Primaria 2004;33(8):451-456.

Autor del document

Rita Moreira Da Silva
CIM Farmàcia
Hospital de Sant Pau

 

Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona.
 
 Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.